Digital Teammates named Cool Vendor in Business and IT Services by Gartner

Digital Teammates wyróżnione przez Gartner jako Cool Vendor

Digital Teammates zostało wyróżnione niezwykle prestiżowym tytułem „Cool Vendor” w biznesie i usługach IT w ramach corocznego raportu Gartnera – „Cool Vendors — Action, Not Just Reaction, Is Key to Coolness”. Znaleźliśmy się w tym elitarnym gronie jako jedyna firma z Polski oraz regionu CEE i jednocześnie jedyna firma oferującą technologię RPA w modelu PaaS (Platform as a Service, platforma jako usługa).

Czytaj dalej Digital Teammates wyróżnione przez Gartner jako Cool Vendor

hr management payroll onboarding automation

RPA uratuje Twój dział HR

Twój dział HR każdego dnia wykonuje mnóstwo powtarzalnych i monotonnych zadań, które dotyczą przeróżnych, często wrażliwych danych bez względu na to w jakiej branży funkcjonuje Twoja firma. Niestety, kopiując dane między różnymi aplikacjami lub wyliczając płace czy urlopy po kilka godzin dziennie łatwo o błąd znudzonego lub przemęczonego pracownika. W takiej sytuacji na ratunek przychodzi technologia RPA (Robotic Process Automation, czyli Robotyczna Automatyzacja Procesów). Czytaj dalej RPA uratuje Twój dział HR

itwiz

Przyszłość najlepszych managerów IT – debata ITWiz

W ostatnim czasie zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w debacie w ramach raportu ITwiz BEST100 2019 – rankingu firm IT działających na polskim rynku. Tematy poruszane podczas rozmowy obejmowały:

 • rolę działów IT we wsparciu obsługi klienta,
 • działania, jakie osoby odpowiedzialne za te działy podejmują w obliczu cyfryzacji oraz innowacji,
 • a także wpływie robotyzacji na rynek pracy.

Czytaj dalej Przyszłość najlepszych managerów IT – debata ITWiz

na czym polega praca robota

Dzień z życia robota.

Cześć!

Jestem robot Y560192. Nazywam się tak, żeby moi koledzy i Pasterze mogli mnie rozpoznać w bezkresnej sieci pracujących robotów, które codziennie pomagają niezliczonym firmom. Prawda jest jednak taka, że dla robotów imię nie ma większego znaczenia, bo najbardziej liczy się praca, którą wykonujemy.

Czytaj dalej Dzień z życia robota.

5 powodów, dla których działy finansowe nie powinny dłużej zwlekać z wdrożeniem robotów

Automatyzacja pracy w działach finansowych to wyzwanie, z którym mierzy się każda firma, której dynamiczny wzrost powoduje zwiększony nakład pracy manualnej w tym obszarze. Jednocześnie wzrastający poziom komplikacji procesów, a przede wszystkim wzrastająca presja na jakość i tempo dostarczania efektów nie pozwala na szybkie i efektywne zastosowanie tradycyjnych metod optymalizacji procesów. 

W tej sytuacji z pomocą przychodzi robotyzacja procesów za pomocą narzędzi RPA (Robotic Process Automation). W przypadku działów finansowych robotyzacja procesów daje potencjał nie tylko dodatkowego wzrostu efektywności, ale także wykonania skoku transformacyjnego pozwalającego na zbudowanie finansów przynoszących jeszcze większą wartość dla całej organizacji.

O robotyzacji procesów mówi się i pisze dużo. Na tyle dużo, że udało się, przynajmniej w niektórych branżach i kręgach, wytworzyć wokół tego zagadnienia swoistą modę. W takiej sytuacji coraz trudniej odróżnić realne efekty wdrożeń od marketingowego przekazu firm, które dostarczają platformy lub usługi związane z robotyzacją. Z tego względu proponujemy przyjrzenie się 5 podstawowym powodom, dla których CFO powinni zastanowić się nad robotami software’owymi i ich zastosowaniem w swoich zespołach finansowych. Bez jasnego zidentyfikowania benefitów jakie dana technologia przynosi trudno ocenić, czy nasze oczekiwania zostały spełnione.

Obszar finansów osiąga namacalne i znaczące wzrosty efektywności dzięki wprowadzaniu nowych technologii. Mimo to, nadal obserwujemy, że adaptacja nowych rozwiązań technologicznych w wielu firmach w pionach CFO mogłaby być jeszcze szybsza i osiągać szerszą skalę. Jest to trudne ze względu na złożoność i wagę procesów finansowych. Z drugiej strony z uwagi na rosnące oczekiwania i coraz bardziej dynamiczne środowisko pracy CFO, to właśnie technologia może być czynnikiem wyróżniającym firmy, które wyznaczają nowe kierunki.

O tym, że żyjemy w coraz bardziej dynamicznym otoczeniu i że to otoczenie wymaga coraz bardziej złożonego i wartościowego wsparcia ze strony działu finansów nie musimy przypominać. Robotyzacja procesów biurowych ma jedną wielką zaletę dla zespołów CFO – roboty zdejmują z ludzi najbardziej żmudne i powtarzalne czynności oraz uwalniają potencjał kreatywny pracowników, aby mogli poświęcać więcej czasu na zadania bardziej złożone i wymagające więcej umiejętności eksperckich. Często obserwujemy, jak pracownicy działów finansowych, najczęściej wysoko wykwalifikowani, poświęcają olbrzymią część swojej uwagi na zadania, które w niewielkim stopniu wykorzystują ich twórczy potencjał. Te zadania mają jedną kluczową cechę – muszą zostać wykonane na czas. To właśnie w takich przypadkach roboty sprawdzają się najlepiej: w zadaniach, które są powtarzalne, muszą zostać wykonane precyzyjnie i dodatkowo mają zmienny charakter wolumenów. Co więcej, to właśnie tego rodzaju czynności negatywnie wpływają na postrzeganie miejsca pracy przez pracowników. Natomiast z perspektywy CFO konieczność wykonywania wysokowolumenowych czynności manualnie powoduje, że zespoły nie mają czasu i możliwości na skoncentrowanie się na zadaniach generujących większą wartość dla organizacji.

Oto 5 powodów, dla których działy finansowe nie powinny dłużej zwlekać z wdrożeniem robotów.

 1. Finanse są pod rosnącą presją związaną z bezpieczeństwem i jakością danych

Jakość wykonywania procesów jest jedną z kluczowych przewag robotów software’owych nad ludźmi. Wszędzie, gdzie w wykonywanie czynności zaangażowani są ludzie, pojawia się ryzyko błędów. Wprowadzenie dodatkowych metod zmniejszających ryzyko błędów jest czasochłonne i kosztowne – najczęściej wydłuża proces.

Dostarczanie podstawowych funkcji finansowych bezbłędnie i na czas to jedno z najważniejszych zadań działów finansowych. Roboty spełniają te kryteria w 100%, a ponadto natychmiast raportują każde odchylenie od zdefiniowanego procesu. Takie oddzielenie sytuacji typowych od wyjątkowych pozwala osobom odpowiedzialnym za proces zająć się tylko zadaniami wymagającymi wysokich kompetencji. Z drugiej strony nie ma ryzyka, że mniej doświadczeni pracownicy w sytuacjach wątpliwych podejmą błędną decyzję próbując stanąć na wysokości zadania. Ostatecznym efektem jest znacznie wyższa jakość dostarczonej pracy, bo sytuacjom wyjątkowym można poświęcić relatywnie więcej uwagi, mając jednocześnie pewność, że pozostałe są wykonane w pełni poprawnie.

Oczywiście dodatkowym ”sprzymierzeńcem” robotów jest regulowane środowisko i wszelkie wymogi raportowe i procesowe wynikające z obowiązujących przepisów. Pomijając bezbłędność i 100% zgodność z procedurami, roboty dodatkowo są w pełni audytowalne. Ich praca jest monitorowana na poziomie najdrobniejszych czynności, a zapis może być przechowywany dowolnie długo na potrzeby  kontroli.

 1. Łatwo dostępne rozwiązanie dla bardzo złożonych problemów

Jedną z najważniejszych cech robotyzacji wpływających na wzrost jej popularności jest łatwość i efektywność kosztowa ich wdrażania – oczywiście, jeżeli jest robiona z zachowaniem należytej staranności. Wprowadzanie robotów wygląda szczególnie atrakcyjnie pod względem czasu i nakładów finansowych w zestawieniu z jakimikolwiek zmianami i dostosowaniami w samych systemach klasy ERP.

Oprócz tego roboty mają bardzo przydatną i unikalną w świecie rozwiązań IT cechę polegającą na umiejętności jednoczesnego korzystania z wielu aplikacji, bez konieczności budowania dedykowanych interfejsów. Oznacza to, że wszelkie procesy wymagające przełączania się między aplikacjami dzięki robotom w ogóle mogą zostać zautomatyzowane. Wcześniej budowanie rozwiązań IT integrujących wiele systemów było niezwykle skomplikowane, a co za tym idzie kosztowne, albo wręcz niemożliwe.

Pod tym względem roboty są świetną odpowiedzią na wyzwania związane z procesami i ich automatyzacją tu i teraz.

 1. Zwiększanie skali i zakresu pracy zespołów w finansach bez zwiększania zatrudnienia

Robotyzacja wykonana dobrze i efektywnie przynosi około 10% – 20% oszczędności w operacjach. To z pewnością namacalny efekt ekonomiczny, aczkolwiek doświadczenia z robotyzacją wskazują, że główną motywacją do automatyzacji nie jest zmniejszenie liczby zatrudnionych  pracowników . Podstawowym celem jest uwolnienie potencjału ludzkiego do generowania większej wartości w pracy.

Jest to szczególnie istotne w przypadku skalowalności działów finansowych wraz ze wzrostem biznesu. Zespoły finansowe, które bardzo dużą część swojego czasu poświęcają na podstawowe czynności finansowe są zmuszone do zwiększenia liczebności wraz ze wzrostem liczby transakcji i skomplikowania biznesu. W firmach, które korzystają z robotów przy bieżących i cyklicznych czynnościach (bądź miały możliwość zautomatyzowania tych procesów w inny sposób) zespoły finansowe skalują się bardzo dobrze.

Warto mieć ten aspekt na uwadze i CFO, którzy doświadczają rosnących presji  w zespołach wraz ze wzrostem biznesu powinni szczególnie przyjrzeć się możliwości zastosowania robotów we własnych operacjach.

Z drugiej strony, rosnący biznes w takiej sytuacji może umożliwić zwiększenie zespołów o stanowiska dodające znacznie więcej wartości całej organizacji: np. komórki analityczne, prognostyczne, doradztwo strategiczne, itd. W dzisiejszych czasach nie tylko względna wielkość zespołów finansowych i ich efektywność kosztowa świadczy o jej jakości, ale coraz ważniejszy jest  rodzaj pracy jaką ludzie wykonują w tych zespołach.

 1. W zespołach, gdzie ludzie pracują z robotami ścieżka kariery dla pracowników jest ciekawsza

Roboty zdejmują z ludzi najnudniejsze, najbardziej powtarzalne i najmniej lubiane zadania. Są to także zadania, które najczęściej wymagają mniej kreatywności, a angażują pracownika przede wszystkim pod kątem efektywności i bezbłędności pracy. Oddanie tych czynności robotom automatycznie powoduje, że praca ludzi staje się ciekawsza. W tej sytuacji ludzie mają możliwość skoncentrowania się na trudniejszych przypadkach, bądź też zmiany profilu swojego stanowiska na  bardziej analityczne bądź doradcze. Roboty naturalnie udostępniają pracownikom nowe możliwości rozwoju, ponieważ  środowisko pracy staje się przyjazne dla coraz ciekawszych oraz  wymagających więcej kreatywności i wiedzy eksperckiej wyzwań.

Są także firmy, które robotyzację procesów realizują  wewnętrznie. Wtedy naturalnie pojawia się zupełnie nowa ścieżka rozwoju dla chętnych pracowników – praca w IT przy robotyzacji procesów. Jest to niewątpliwie ciekawa alternatywa, a znajomość procesów jest kluczową umiejętnością dla dobrego developera RPA. Praktyka pokazuje, że przeprowadzanie projektów robotyzacyjnych wewnętrznymi siłami nie jest trywialne i niewiele firm ma skalę uzasadniającą ekonomicznie i organizacyjnie robotyzację wewnętrzną. Niewątpliwie jednak cała branża robotyzacji procesów otwiera zupełnie nowe możliwości rozwoju dla ekspertów procesów finansowych.

 1. Kluczowe procesy w finansach mają potencjał, by generować znacznie większą wartość niż obecnie

Robotyzacja to nie tylko wzrost efektywności i zmniejszenie liczby błędów. Robotyzacja to przede wszystkim przestawienie pracowników na bardziej dogłębne analizy i lepsze możliwości w podejmowaniu decyzji.

Po wprowadzaniu robotów do takich procesów jak forecasting, order-to-cash czy procure-to-pay znacznie rosną możliwości analityczne, prognostyczne i zdecydowanie rośnie efektywność w całych procesach end-to-end. Symptomatyczne są sytuacje, kiedy zespół od prognoz poświęca maksymalnie 10% czasu na faktyczne prognozowanie przepływów pieniężnych w firmie, a całą resztę musi poświęcić na zebranie danych z różnych źródeł i ich rekoncyliację.

Procesy finansowe, gdy są efektywniejsze, najczęściej przekładają się na lepsze zarządzanie kapitałem obrotowym, bardziej produktywną alokację zasobów w firmie i bardziej precyzyjne prognozowanie i modelowanie. Zwiększa się także zdolność organizacji do szybkiej reakcji na zmiany w otoczeniu firmy, co spowodowane jest tym, że niezbędne bieżące czynności zajmują proporcjonalnie mniej czasu.

Kolejny raz potwierdza się teza, że w robotyzacji procesów w pionach finansowych najważniejsi są ludzie. Mimo, że tematem przewodnim artykułu są roboty, to ludziom poświęciliśmy najwięcej uwagi. To ważne, ponieważ pomimo szybkiego rozwoju technologii, w przewidywalnej przyszłości nie zmieni się to, że to ludzie będą decydować o przewadze konkurencyjnej i o efektywności organizacji – szczególnie w obszarach finansowych. Stąd nadrzędną motywacją dla rozważenia wprowadzenia robotów powinna być zawsze poprawa jakości pracy swoich pracowników.

Konrad Jakubiec
Członek Zarządu

Jak zatrudnić robota w 5 krokach?

Z raportu firmy Deloitte „Roboty są gotowe do pracy, a czy Twoja firma jest gotowa czerpać z nich korzyści? 2018” wynika, że prawie 40 proc. menedżerów wskazuje zwiększenie produktywności jako główny cel wdrażania robotyzacji procesów biznesowych. Inne korzyści płynące z zastosowania robotyki to redukcja kosztów, zmniejszenie ryzyka czy poprawa jakości i ogólnej wydajności biurowych operacji.

Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja firma jest przygotowana na robotyzację, a proces ten wydaje Ci się skomplikowany i długotrwały, to poniżej w 5 krokach pokazujemy jak w prosty sposób i skutecznie zautomatyzować powtarzalne procesy w organizacji dzięki zatrudnieniu robota.

KROK 1. Identyfikacja procesów (ang. process discovery), które mają zostać zautomatyzowane.

Kluczem do rozpoczęcia robotyzacji jest przede wszystkim:

 • ustalenie potencjału automatyzacyjnego w firmie,
 • określenie priorytetów zgodnych z celami biznesowymi,
 • podjęcie decyzji jakie procesy zautomatyzować w pierwszej kolejności – mogą to być czynności, których realizacja jest dla pracowników mało atrakcyjna, nużąca, zadania są powtarzalne, wymagają uwagi i szczegółowości oraz dodatkowo są podatne na ludzkie błędy. Jednym słowem, robot może wykonywać zadania, których nie lubią ludzie.

Aby dany proces był dobrym kandydatem do robotyzacji, powinien posiadać kilka z wymienionych poniżej cech (ale niekoniecznie wszystkie łącznie):

 • proces jest wysoko wystandaryzowany, udokumentowany i stabilny,
 • dane, które przetwarza, są dostępne w cyfrowej postaci,
 • proces wymaga dużego nakładu powtarzalnej pracy ludzkiej,
 • automatyzowany system jest stosunkowo stabilny w sensie dodawania nowych funkcji i w najbliższym czasie nie są planowane w jego zmianach istotne zmiany architektoniczne,
 • automatyzowany proces jest podatny na błędy ludzkie (wymaga wprowadzania dużej ilości wrażliwych danych jak kwoty, daty czy identyfikatory klientów),
 • automatyzowany proces obejmuje kilka systemów informatycznych, więc wymaga od człowieka wielozadaniowości i częstego przełączania się między interfejsami,
 • automatyzowany proces ma duże wahania wolumenów, przez co trudno jest zapewnić dla niego optymalną, ludzką obsługę na odpowiednim poziomie.

KROK 2. Analiza procesów.

Drugim krokiem jest analiza poszczególnych procesów, której celem jest wskazanie miejsca do automatyzacji. Na tym etapie angażowani są pracownicy, którzy najlepiej wiedzą, czym się zajmują i z jakimi problemami mierzą się w codziennej pracy. Ich opinie i wskazówki są istotne, m.in. dlatego że:

 • nie wszystkie informacje na temat danego procesu zapisane są w dokumentacji,
 • dokumentacja bywa nieaktualna bądź niekompletna,
 • przebieg danego procesu czasami odbiega od oficjalnych procedur.

 KROK 3. Projektowanie i wdrażanie cyfrowych współpracowników.

Po wstępnej analizie i wyborze najbardziej obiecujących procesów do automatyzacji, następuje etap projektowania i urzeczywistniania wszystkich pomysłów. W naszym przypadku to zadanie realizują Pasterze Robotów, którzy projektują pierwszych cyfrowych współpracowników. Ten proces zajmuje zazwyczaj od trzech do sześciu tygodni.

KROK 4. Testowanie i wdrażanie robotów.

Staranne testy i monitoring pracy robotów pozwalają na sprawdzenie działania poszczególnych procesów i wykrycie ewentualnych niezgodności. Etap ten kończy się uruchomieniem robotów, które zaczynają wykonywać swoje zadania.

KROK 5. Szkolenie pracowników.

Wdrażanie automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotów jest równoznaczne z wdrażaniem zmian w samej organizacji, dlatego ostatnim krokiem powinno być przeszkolenie pracowników z nowych procesów tak, aby wiedzieli w jaki sposób działają dane roboty i w jaki sposób reagować, gdy pojawiają się trudności.

Robotyzacja z Digital Teammates jest tym prostsza, że to my ponosimy odpowiedzialność za wykonanie każdego z powyższych kroków. Od Ciebie wymagamy jedynie pomocy w identyfikacji miejsc, gdzie roboty mogą się sprawdzić, a następnie potwierdzenia, że gotowe roboty dobrze wykonują swoje zadania. Takie podejście minimalizuje wysiłek po Twojej stronie i powoduje, że robotyzacja nawet bardzo skomplikowanych procesów przebiega szybko i sprawnie, a co najważniejsze, to my gwarantujemy, że raz uruchomione roboty będą pracowały tak długo, jak będą potrzebne, nawet jeśli w międzyczasie zmienią się systemy lub sam proces.

Jeśli chcesz rozpocząć robotyzację już dzisiaj lub masz jeszcze pytania, na które moglibyśmy odpowiedzieć, to zapraszamy do kontaktu: kontakt@dtmates.com.

Mariusz Pultyn
CTO

Konferencja Prezydent Miasta Łodzi – Hanny Zdanowskiej

1.04.2019 w naszym biurze odbyła się konferencja Prezydent Miasta Łodzi – Hanny Zdanowskiej. Mieliśmy szansę po raz pierwszy pokazać nasze Pasterki i Pasterzy robotów tak szerokiej publiczności oraz opowiedzieć o pierwszym cyfrowym urzędniku, który już od maja rozpocznie pracę w Biurze Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi. Poniżej pełna relacja z konferencji prasowej.

Standaryzacja procesu tworzenia robotów

W jednym z poprzednich artykułów (https://dtmates.com/pl/automatyzacja-procesu-wytwarzania-robotow/) podnosiłem kilka tematów związanych z automatyzacją procesu tworzenia robotów. Jednym z nich jest szeroko rozumiane pojęcie standaryzacji. Dzisiaj kilka słów rozwinięcia – dlaczego standaryzacja jest potrzebna i po co w ogóle ją robić.

Na początek co standaryzujemy i jak się do tego zabieramy.

Standaryzacja budowy robota

Nasze roboty zbudowane są zawsze w podobny sposób; zawierają moduły odpowiedzialne za poszczególne funkcjonalności okołoprocesowe oraz główną część odpowiedzialną za realizacje procesu biznesowego. Zachowujemy także standard nazewnictwa elementów zarówno robota jak i samej platformy.

Standaryzacja logicznego podziału procesu

Wszystkie procesy biznesowe dzielimy w podobny sposób tak aby maksymalnie przyspieszyć czas pracy robota oraz umożliwić jego skalowanie. Dodatkowo tak podzielony proces biznesowy jest łatwiejszy w zarządzaniu zmianą oraz mniej podatny na błędy.

Standaryzacja zarządzania konfiguracją

Wszystkie roboty korzystają z centralnego systemu zarządzania konfiguracją a sama konfiguracja jest wykorzystywana i przechowywana w standardowy sposób.

Standaryzacja procesu testowania

Przygotowanie procesu testowania jest nieodłącznym elementem pracy każdego pasterza. Dla każdego robota tworzymy testy automatyczne wykonywane przez inne roboty.

Standaryzacja raportowania pracy oraz monitorowanie

Nasze roboty zawsze raportują swoją pracę – raporty mają charakter biznesowy. Dodatkowo wszystkie operacje są logowane i przechowywane w zewnętrznym centralnym repozytorium logów. To pozawala nam na ciągły monitoring ich pracy zarówno pod kątem biznesowym jak i technicznym.

Dlaczego to robimy? Dlaczego standaryzujemy?

Bardzo szybka odpowiedź jest taka – bo dzięki temu jest szybciej i taniej (choć na początku wydaje się, że takie podejście jest droższe). Dzięki standaryzacji nowi pasterze mogą szybciej zacząć pracować oraz łatwiej jest zacząć pracę nad nowymi procesami dla różnych klientów. Standaryzacja znacząco ułatwia proces zarządzania zmianą, skraca czas potrzebny podczas znajdowania i usuwania błędów oraz pozwala na automatyzację procesu instalacji. Sprawia wreszcie, że mamy większą kontrolę nad poszczególnymi robotami co w konsekwencji pozwala nam na budowanie całych farm robotów.

Standaryzacja nie oznacza, że raz stworzony standard jest wieczny i wykuty w kamieniu. W naszym przypadku co jakiś czas wykonujemy review standardu (dyskutujemy nad jego budową) i jeżeli uznamy, że zachodzi potrzeba modyfikacji to zmieniamy dany jego element. Trzeba jednak pamiętać, że taka zmiana musi być dobrze uargumentowana i nie wynika jedynie z potrzeby chwili czy też nie jest tzw. „pójściem na skróty”.

Z doświadczenia wiemy, że chodzenie na skróty zawsze kończy się nieoczekiwanymi problemami.

Bartosz Pietras
Dyrektor  IT

Kiedy zaczynam płacić za robotyzację?

Jeśli zdecydujesz się na samodzielną robotyzację, która najczęściej wymaga wsparcia zewnętrznych specjalistów, pomagających rozwinąć projekt RPA, musisz liczyć się ze sporą inwestycjąz góry. Oprócz faktycznych kosztów zatrudnienia firmy zewnętrznej (które mogą przekroczyć setki tysięcy euro), samodzielna robotyzacja wiąże się z następującymi wydatkami:

 • Zainwestowanie w strukturę IT, wymaganą do wewnętrznego utrzymania robotów.
 • Licencje RPA – u większości dostawców oferty licencyjne muszą być nabyte na dłuższy okres (powyżej 1 roku). Co więcej, jedna licencja jest w stanie utrzymać roboty wykonujące ekwiwalent pracy 3-4 pracowników, co oznacza, że wydajne wykorzystanie licencji RPA wymaga skali.
 • Zainwestowanie w Centrum IT wraz z profesjonalnym zespołem technicznym, który będzie w stanie utrzymać infrastrukturę, platformę oraz narzędzia, niezbędne do robotyzacji.
 • Stworzenie zespołu developerów RPA, który nie tylko przygotuje nowe roboty, ale zajmie się również zmianą ich konfiguracji, kiedy będzie to potrzebne, już po uruchomieniu robotów.

Digital Teammates® oferuje roboty w modelu ich wynajmu, więc spodziewamy się płatności za nie dopiero wtedy, gdy zaczynają wykonywać faktyczną pracę dla naszych Klientów. Sama faza potencjalnego rozpoznania, developmentu, testowania i uruchomienia nie generuje żadnych kosztów dla naszych Klientów. Tym samym – wszystkie powyżej wymienione wydatki związane z rozpoczęciem robotyzacji na własną rękę nie istnieją w modelu wynajmu robotów.

Konrad Jakubiec
Członek Zarządu