hr management payroll onboarding automation

RPA uratuje Twój dział HR

Twój dział HR każdego dnia wykonuje mnóstwo powtarzalnych i monotonnych zadań, które dotyczą przeróżnych, często wrażliwych danych bez względu na to w jakiej branży funkcjonuje Twoja firma. Niestety, kopiując dane między różnymi aplikacjami lub wyliczając płace czy urlopy po kilka godzin dziennie łatwo o błąd znudzonego lub przemęczonego pracownika. W takiej sytuacji na ratunek przychodzi technologia RPA (Robotic Process Automation, czyli Robotyczna Automatyzacja Procesów).

Roboty minimalizują błędy i bezpiecznie przetwarzają dane

Decydując się na wynajem robotów, można w krótkim czasie zautomatyzować nawet bardzo skomplikowane procesy. Roboty szybko i bezbłędnie obsłużą procesy związane np. z płacami, zarządzaniem danych personalnych, wdrażaniem i zwalnianiem pracowników. Wrażliwe dane, które przy okazji będą przetwarzać są bezpieczne i nie zostaną przypadkiem przypisane innemu pracownikowi. Jednocześnie roboty pozwalają na odzyskanie czasu i środków, których człowiek nie jest w stanie efektywnie wykorzystać, ponieważ charakter zadań zabija jego potencjał i zaangażowanie. Robot natomiast wykonuje swoją pracę z niezmienną uwagą i precyzją, spełniając standardy jakości i compliance. Co w takim razie mogą w tym czasie robić HR-owcy?

Dzięki robotom dział HR ma więcej czasu, który może zaangażować w rozwój firmy

Podczas gdy roboty generują raporty, wypłacają pensje czy sortują liczne CV, pracownicy HR mają więcej czasu na współtworzenie polityki kadrowej i wypracowanie strategii rozwoju pracowników. Ulepszanie środowiska wewnątrz firmy wpływa pozytywnie na pozostałe działy – pracownicy mają poczucie, że firma reaguje na ich potrzeby, czego rezultatem będzie wzrost motywacji i produktywności.

Satysfakcja w pracy w samym dziale HR również rośnie, ponieważ dzięki RPA HR-owcy zyskują czas i możliwości na kreatywne inicjatywy. Zautomatyzowanie rutynowych procesów pozwala im na poświęcenie tego czasu na aktywny udział w projektach bezpośrednio rozwijających firmę i jej wizerunek, jak wypracowanie ścieżek podnoszenia kwalifikacji i wyszukiwanie wykwalifikowanych pracowników. Dzięki takiej polityce firma osiąga strategiczną przewagę na szczególnie trudnym obecnie rynku pracy, dając zarówno długoletnim, jak i nowym pracownikom szansę rozwoju i podnoszenia ich kwalifikacji.

 

Przeczytaj o tym, jak w 5 krokach możesz zatrudnić robota

 

Prawdziwe przypadki użycia use case robotów RPA Robotic Process Automation

Magdalena Grzelak
Content Specialist